SharePoint
Sign In
Edmonton Catholic Schools
opener

Nehiyaw Ayamihewin - Cree Prayer


Nohtawinan
kisemanito
wihcihinan mina
kanaweyiminan
anohc ka- kisikak,
niyanan kitawasimisak
napewak ekwa napesisak
iskwewak ekwa ishwesisak
ekwa kahkiyaw
 kotakak ayisiyiniwak 
ota askihk 
kita- tamihinan.

Translation:
Our Father 
God almighty
 help and 
keep us
 today, this day
 we, your children
 men and boys
 women and girls
 and all
 other people
 here on earth
 you please us.