SharePoint
Sign In
Edmonton Catholic Schools
opener

Nohtawinan
kisemanito
wihcihinan mina
kanaweyiminan
anohc ka- kisikak,
niyanan kitawasimisak
napewak ekwa napesisak
iskwewak ekwa ishwesisak
ekwa kahkiyaw
 kotakak ayisiyiniwak 
ota askihk 
kita- tamihinan.

Translation:
Our Father 
God almighty
 help and 
keep us
 today, this day
 we, your children
 men and boys
 women and girls
 and all
 other people
 here on earth
 you please us.
 

Nehiyaw Ayamihewin - Cree Prayer


Nohtawinan
kisemanito
wihcihinan mina
kanaweyiminan
anohc ka- kisikak,
niyanan kitawasimisak
napewak ekwa napesisak
iskwewak ekwa ishwesisak
ekwa kahkiyaw
 kotakak ayisiyiniwak 
ota askihk 
kita- tamihinan.

Translation:
Our Father 
God almighty
 help and 
keep us
 today, this day
 we, your children
 men and boys
 women and girls
 and all
 other people
 here on earth
 you please us.